HTE PSA

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Aktualnie pracujemy nad wprowadzeniem inteligentnego systemu do badania oraz wspomagania stanu emocjonalnego osób z chorobami przewlekłymi lub w trakcie rehabilitacji na rynek usług medycznych.

O PRODUKCIE

Inteligentny system do badania oraz wspomagania stanu emocjonalnego osób z chorobami przewlekłymi lub w trakcie rehabilitacji będzie wykorzystywał algorytmy analizy obrazu, przetwarzania i rozumienia języka naturalnego (NLP/NLU), moduł osobistego asystenta, który będzie wspierał użytkownika w codziennych zadaniach związanych z rehabilitacją i diagnostyką.

Zastosowanie technik wizji komputerowej umożliwi określenie stanu emocjonalnego użytkownika w trakcie wykonywania określonych zadań co pozwoli dostarczać informacji zwrotnych na temat pojawiających się emocji. Funkcjonalność oparta na NLP/NLU oraz asystencie głosowym pozwoli m.in. na wsparcie psychologiczne, motywowanie i monitorowanie postępów, przypominanie o zadaniach i pracach do wykonania czy też zapisanych wizytach lekarskich i zaleceniach oraz automatyczne wypełnianie formularzy dotyczących zdrowia użytkownika na podstawie wywiadu.

Zalety

Rozwiązanie będzie wspierać osoby z chorobami przewlekłymi lub w trakcie rehabilitacji z wykorzystaniem m.in. algorytmów analizy emocji i funkcjonalności osobistego asystenta.

Poprawa jakości życia i opieki zdrowotnej

wdrożenie takiego systemu przyczyni się do poprawy jakości życia użytkowników oraz jakości usług opieki zdrowotnej, zwłaszcza w obszarze wsparcia emocjonalnego i automatyzacji monitorowania oraz raportowania o obecnych wynikach.

Redukcja kosztów opieki zdrowotnej

system przyczyni się do zmniejszenia kosztów opieki zdrowotnej poprzez samodzielne monitorowanie i zarządzanie zdrowiem oraz możliwość wykrycia przez lekarza wcześniejszych nieprawidłowości na podstawie analizy dostępnych danych. Pacjenci będą mogli korzystać z narzędzi w domowym otoczeniu, minimalizując potrzebę częstych wizyt u lekarza czy terapeuty.

Innowacyjność i konkurencyjność

wdrożenie zaawansowanego systemu w obszarze wspomagania opieki zdrowotnej przyczyni się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności wykorzystania narzędzi informatycznych w polskim sektorze e-zdrowia.

Rozwój sektora e-zdrowia

Projekt może przyspieszyć rozwój sektora e-zdrowia w Polsce. Wdrożenie systemu, który wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak analiza emocji i asystent głosowy, przyczyni się do wsparcia tradycyjnych modeli opieki zdrowotnej.

Główne funkcjonalności systemu:

  • Analiza emocji poprzez analizę obrazu – system będzie wykorzystywał techniki wizji komputerowej, aby określić stan emocjonalny użytkownika w trakcie wykonywania określonych zadań,
  • Przetwarzanie języka naturalnego (NLP/NLU) – wykorzystując algorytmy NLP/NLU, system będzie umożliwiał analizę i rozumienie tekstów oraz mowy i innych informacji wprowadzanych przez użytkownika. System będzie rozumiał kontekst i znaczenie wprowadzanych danych, co umożliwi generowanie spersonalizowanych rekomendacji, porad czy też raportów.
  • Moduł osobistego asystenta
  • Moduł analityczny.

Aktualności

Kontakt

Lokalizacja:

Ul. Związkowa 26
Lublin 20-148
NIP: 712 345 78 58

Paweł Świderski

Tel: 607 654 318